Với bệnh nhân bị tiểu đường hay tiền tiểu đường đều dùng được sua fortimel tuy nhiên về bệnh lý tiểu đường thì không khuyến khích nhiều vì đôi khi dùng cũng cần phải kiểm soát và cân đối với mỗi ly mình pha.

Xem thêm ›Thu gọn ›

t